07.02.2013 ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013 σας περιμένουμε με την παρέα σας στο FOCUS (περιοχή αεροδρομίου) στον ετήσιο χορό του Συνδέσμου μας.
Προσκλήσεις διαθέσιμες στα γραφεία του Συνδέσμου και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.