ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Π.Ε.Σ.Ε.ΣΑ.  ΣΥΝ  ΠΕ

Πανελλήνια Ένωση Συνεταιρισμένων Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΑΧΝΙΑΔΩΝ 32,  ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ.   11854

ΤΗΛΕΦΩΝΟ      210 3476260

FAX                   210 3476228

e-mail     info@pesesa.gr

site        www.pesesa.gr