ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή
ωφελούμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δικτύου
Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ