ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

ΠΟΒΕΣΑ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων

Πειραιώς 118, 118 54 Αθήνα

Τηλ: 210 3470581

Φαξ: 210 3425326
e-mail:  info@povesa.gr

www.povesa.gr

 

 

ΓΣΕΒΕΕ – Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα

Τηλ. Κέντρο: 210 3816600 – 210 8259489

Φαξ: 210 3820735

e-mail:  gsevee@gsevee.gr

www.gsevee.gr