ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Ο Σύνδεσμός μας ιδρύθηκε το 1962.
Ιδρυτικά μέλη του συνδέσμου ήταν οι: Λιβαδάς Ραούλ, Συρόπουλος Κων/νος, Κατσικόπουλος Κων/νος, Κωνσταντινίδης Κων/νος, Ελευθερόγλου Εμμανουήλ, Κατώπης Ιωάννης, κ.α.Πρώτος πρόεδρος του συνδέσμου ήταν ο Λιβαδάς Ραούλ και η πρώτη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου υπό προεδρία του, έγινε στις 5 Δεκεμβρίου 1962.

ΣΚΟΠΟΣ 
του Συνδέσμου είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.