ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – Π.Κ. 60/23-12-2010 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστημάτων κ.λπ. όλης της χώρας.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Υ.Δ. Ανάληψης Συντήρησης 52.00 Kb

Υ.Δ. Ανάθεσης Συντήρησης 52.00 Kb

Υ.Δ. Ανάληψης Εγκατάστασης 52.00 Kb

 Υ.Δ. Ανάθεσης Εγκατάστασης 52.00 Kb

 Υπεύθυνη Δήλωση κενή 48.00 Kb

 Αίτηση Καταχώρησης Ανελκυστήρα 53.50 Kb