ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.Σ.Α. ΣΥΝ.ΠΕ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ   Π.Ε.Σ.Ε.Σ.Α. ΣΥΝ.ΠΕ.  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ